MİSYON & VİZYON

Vizyon

Yıldırımlar Grubu/Topluluğu, tüm paydaşlarıyla küresel

kalite ve standartlarda hizmet ve ürün sunarak

müşterilerini her daim memnun etmeyi, şirketleriyle

Türkiye’de yer aldığı sektörlerde öncü olmayı hedefler.

 

Kurumsal Değerlerimiz

Müşteriyi her daim ön planda tutma ve Halka

Yakınlık

Topluluğumuz tevazu, insana saygı, halka yakınlık ve

müşteri velinimettir bilinçleriyle müşterilerine yaklaşır.

 

Aktif Katılımcılık

Topluluğumuz tüm çalışanlarımızın/emektarlarımızın/iş

ortaklarımızın karar süreçlerinde ortak aklı bulmaya

yönelik katılımını teşvik eder.

Katılımcı yönetimin kuruluşumuzun amaç ve hedeflerini

gerçekleştirmede bizleri bir adım öne taşıyacağına inanırız.

(Not: Bir elin nesi var iki elin sesi varın kıssadan hissesi)

Paydaşlarımıza katma değer yaratmak

Başarının sürekli ve kalıcı olabilmesi için tüm

paydaşlarımıza değer yaratarak, paydaşlarımızla birlikte

büyümeyi hedefleriz.

 

Sürekli Gelişim ve İnovasyon

Topluluğumuza uzun dönemde üstünlükler sağlayacak

yenilikçi bakış açısıyla marka, patent, teknoloji, tasarım,

bilişim ağı, fikri ve sınai mülkiyet alanlarında kalıcı değerler

yaratırız.

Küresel gelişmeler ve değişimlere açık girişimci ruhumuzu

her daim taze tutup kişisel yeteneklerimizin en üst sınırına

kadar kendimizi geliştirmeyi hem hakkımız hem de

görevimiz olarak görürüz.

 

Topluma yenilikçi fayda sağlamak

Özdeğerimiz olan geridönüt kültürü içerisinde toplumsal

yaşamın her alanında kültüre ve sanata, eğitime, bilime ve

spora hizmet verme geleneğini sürdürerek toplumumuza

yenilikçi fayda sağlamayı hedefleriz.